Digitalna transformacija podjetja

Uspešna kandidatura na Javnem razpisu z operacijo Digitalna transformacija podjetja FORSTEK d.o.o

Naziv operacije

FORSTEK d.o.o. je z operacijo Digitalna transformacija podjetja FORSTEK d.o.o. uspešno kandidiral na  Javnem razpisu P4D ReactEU.

Opis operacije

Cilji so:

 • Digitalna transformacija podjetja na področjih
  • Izkušnja kupca,
  • Podatkovna strategije,
  • Procesi in digitalne rešitve,
  • Digitalni poslovni modeli,
  • Razvoj digitalnih kadrov in delovnih mest o Kibernetska varnost,
  • Industrija 4.0.
 • Uvajanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in proizvodov.
 • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Rezultati operacije

Podjetje je uspešno izvedlo digitalno transformacijo s katero je izboljšalo kompetence zaposlenih, povečalo dodano vrednost na zaposlenega, optimizirala poslovne in proizvodne procese, uvedla višjo stopnjo brezpapirnega poslovanja in pričela poslovati ter komunicirati po digitalnih tržnih kanalih. V proizvodnjo je uvedlo funkcionalnosti Industrije 4.0. S tem je podjetje trend digitalne dimenzije vključilo v svoje celostno delovanje in izboljšalo snovno ter energetsko poslovanje podjetja.

mgrt
sps
eu

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in investicijskih skladov v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.