Odgovornost do okolja

  • V marcu 2023 smo priklopili v omrežje 300kW sončno elektrarno, ki bo zagotavljala pokritje 1/3 potrebne električne energije podjetja. Na leto bo proizvedla 325.500 kWh in zmanjšala ogljični odtis podjetja za 152.993 kg/leto.
  • Toplotno energijo, ki jo pri svojem delovanju ustvarjajo kompresorji izkoriščamo za ogrevanje poslovnih prostorov
  • Kaloriferje na zemeljski plin, ki so ogrevali proizvodno halo smo zamenjali s toplotno črpalko. Prav tako smo s toplotno črpalko nadomestili plinske peči za ogrevanje sanitarne vode
  • Načrtujemo vzpostavitev sistema za nadzor vseh energetskih porabnikov
  • Postavili bomo 150kW hitro polnilnico za električne avtomobile, ki bo stala na zunanjem parkirišču, tako da bo na voljo tudi zunanjim uporabnikom.
2023-10-09_09h10_49