Napenjalni valjček za blister linijo

Nedavno smo pri podjetju Forstek d.o.o. razvili rešitev za težave s folijo na podajalnih valjih blister linij, združljivo z raznimi linijami , brez fizičnega poseganja v linijo. Predstavljamo vam napenjalni valjček, ki rešuje problem nedoslednega napenjanja folije, ki ga povzročata obstoječa valjčka.

NapenjalniValjcek1

Pri tradicionalnih podajalnih valjih se folija včasih ne napne enakomerno, kar lahko vodi v težave med procesom pakiranja. Naš napenjalni valjček se elegantno vpne med dva obstoječa valjčka na podajalnem valju in zagotavlja konzistentno in natančno napenjanje folije med celotnim procesom, ne da bi bilo potrebno fizično posegati v obstoječo linijo.

Glavne prednosti naše inovacije vključujejo:

  1. Konzistentno napenjanje folije: Sistem napenjanja folije z našim valjčkom zagotavlja enakomerno napetost folije skozi celoten proces pakiranja, kar zmanjšuje verjetnost za napake in izboljšuje kakovost pakiranja.
  2. Povečana učinkovitost: Zaradi zmanjšanja potrebe po ročnih popravkih in zmanjšanja časa, porabljenega za prilagajanje obstoječih valjčkov, naša inovacija omogoča bolj učinkovit delovni proces blister linije.
  3. Zmanjšanje odpadkov: Z boljšim nadzorom nad oblikovno folijo se zmanjša tudi količina odpada, kar prinaša pomembne prihranke pri materialih in stroških proizvodnje.
  4. Enostavna namestitev in uporaba: Naš napenjalni valjček je zasnovan za enostavno namestitev v obstoječe sisteme podajanja folije na blister liniji, kar omogoča hitro implementacijo in minimalne prekinitve proizvodnje, brez fizičnega poseganja v linijo.
  5. Prilagodljivost na različne vrste valjev: Naš napenjalni valjček omogoča uporabo na vseh velikostih oglatih in cilindričnih podajalnih valjev, kar še dodatno povečuje njegovo uporabnost in prilagodljivost.

V naslednji iteraciji našega napenjalnega valjčka smo vključili funkcijo fiksnega odmika, ki omogoča enostavno ročno odmikanje valjčka, kar olajša menjavo folije med menjavo formatnih delov za drug tip izdelka.
NapenjalniValjcek2

V prihodnosti naš cilj ostaja nadaljnje razvijati inovacije, ki bodo odgovorile na potrebe naših kupcev in jim omogočale da ostanejo korak pred konkurenco.